Постановление №100 на Министерски съвет – Виж тук… 

Писмо на Министерството на образованието и науката за провеждане на допълнително обучение за учебната 2019/2020 година – Виж тук…

Заповед на директора на училището – Виж тук…

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Видин – Виж тук…

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ В ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – Виж тук…

Декларация за родителско съгласие – За попълване – ТУК…